วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นางลือ – 180109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นางลือ

ภาษาไทย : ต. นางลือ  อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท

English : Nang Lue ,Mueang Chai Nat, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180109

รหัส อำเภอ : 1801

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.122

ลองติจูด : 100.082

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.122,100.082,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/