วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นางรำ – 301313

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นางรำ

ภาษาไทย : ต. นางรำ  อ. ประทาย จ. นครราชสีมา

English : Nang Ram ,Prathai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301313

รหัส อำเภอ : 3013

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.484

ลองติจูด : 102.623

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.484,102.623,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/