วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นางรอง – 310401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นางรอง

ภาษาไทย : ต. นางรอง  อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์

English : Nang Rong ,Nang Rong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310401

รหัส อำเภอ : 3104

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.673

ลองติจูด : 102.806

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.673,102.806,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/