วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ – 470811

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ

ภาษาไทย : ต. นาคำ  อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร

English : Na Kham ,Wanon Niwat, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470811

รหัส อำเภอ : 4708

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.692

ลองติจูด : 103.792

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.692,103.792,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/