วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ – 411113

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ

ภาษาไทย : ต. นาคำ  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Na Kham ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411113

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.691

ลองติจูด : 103.170

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.691,103.170,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/