วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ – 400804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ

ภาษาไทย : ต. นาคำ  อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

English : Na Kham ,Ubolratana, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400804

รหัส อำเภอ : 4008

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.855

ลองติจูด : 102.680

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.855,102.680,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/