วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ – 350406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาคำ

ภาษาไทย : ต. นาคำ  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Na Kham ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350406

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.633

ลองติจูด : 104.412

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.633,104.412,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/