วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาคำใหญ่ – 340408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาคำใหญ่

ภาษาไทย : ต. นาคำใหญ่  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Na Kham Yai ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340408

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.283

ลองติจูด : 104.566

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.283,104.566,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/