วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาคาย – 342005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาคาย

ภาษาไทย : ต. นาคาย  อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี

English : Na Khai ,Tan Sum, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342005

รหัส อำเภอ : 3420

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.417

ลองติจูด : 105.108

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.417,105.108,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/