วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาครัว – 521002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาครัว

ภาษาไทย : ต. นาครัว  อ. แม่ทะ จ. ลำปาง

English : Na Khrua ,Mae Tha, Lampang

รหัส ตำบล : 521002

รหัส อำเภอ : 5210

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.109

ลองติจูด : 99.545

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.109,99.545,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/