วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาข่า – 440909

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาข่า

ภาษาไทย : ต. นาข่า  อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม

English : Nakha ,Wapi Pathum, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440909

รหัส อำเภอ : 4409

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.836

ลองติจูด : 103.193

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.836,103.193,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/