วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาข่า – 430208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาข่า

ภาษาไทย : ต. นาข่า  อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย

English : Nakha ,Tha Bo, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430208

รหัส อำเภอ : 4302

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.784

ลองติจูด : 102.458

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.784,102.458,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/