วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาข่า – 401706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาข่า

ภาษาไทย : ต. นาข่า  อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

English : Nakha ,Mancha Khiri, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401706

รหัส อำเภอ : 4017

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.183

ลองติจูด : 102.500

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.183,102.500,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/