วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาขุม – 530603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาขุม

ภาษาไทย : ต. นาขุม  อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์

English : Na Khum ,Ban Khok, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530603

รหัส อำเภอ : 5306

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.951

ลองติจูด : 100.998

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.951,100.998,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/