วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาขาม – 480609

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาขาม

ภาษาไทย : ต. นาขาม  อ. เรณูนคร จ. นครพนม

English : Nakham ,Renu Nakhon, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480609

รหัส อำเภอ : 4806

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 16.984

ลองติจูด : 104.630

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.984,104.630,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/