วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นากอก – 490202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นากอก

ภาษาไทย : ต. นากอก  อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร

English : Na Kok ,Nikhom Kham Soi, Mukdahan

รหัส ตำบล : 490202

รหัส อำเภอ : 4902

รหัส จังหวัด  : 49

ละติจูด : 16.346

ลองติจูด : 104.614

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.346,104.614,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/