วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นากอก – 390405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นากอก

ภาษาไทย : ต. นากอก  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Na Kok ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390405

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 16.904

ลองติจูด : 102.201

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.904,102.201,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/