วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นากลาง – 390201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นากลาง

ภาษาไทย : ต. นากลาง  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Na Klang ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390201

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.312

ลองติจูด : 102.214

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.312,102.214,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/