วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นากลาง – 301809

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นากลาง

ภาษาไทย : ต. นากลาง  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

English : Na Klang ,Sung Noen, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301809

รหัส อำเภอ : 3018

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.855

ลองติจูด : 101.942

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.855,101.942,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/