วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นากระแซง – 340717

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นากระแซง

ภาษาไทย : ต. นากระแซง  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Na Krasaeng ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340717

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.870

ลองติจูด : 104.908

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.870,104.908,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/