วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นอกเมือง – 320111

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นอกเมือง

ภาษาไทย : ต. นอกเมือง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Nok Mueang ,Mueang Surin, Surin

รหัส ตำบล : 320111

รหัส อำเภอ : 3201

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.858

ลองติจูด : 103.491

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.858,103.491,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/