วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นครเจดีย์ – 510611

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นครเจดีย์

ภาษาไทย : ต. นครเจดีย์  อ. ป่าซาง จ. ลำพูน

English : Nakhon Chedi ,Pa Sang, Lamphun

รหัส ตำบล : 510611

รหัส อำเภอ : 5106

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.371

ลองติจูด : 98.898

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.371,98.898,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/