วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นกออก – 301406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นกออก

ภาษาไทย : ต. นกออก  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

English : Nok Ok ,Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301406

รหัส อำเภอ : 3014

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.686

ลองติจูด : 102.036

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.686,102.036,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/