วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธารเกษม – 190903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธารเกษม

ภาษาไทย : ต. ธารเกษม  อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

English : Than Kasem ,Phra Phutthabat, Saraburi

รหัส ตำบล : 190903

รหัส อำเภอ : 1909

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.763

ลองติจูด : 100.812

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.763,100.812,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/