วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธารละหลอด – 301511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธารละหลอด

ภาษาไทย : ต. ธารละหลอด  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Than Lalot ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301511

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.162

ลองติจูด : 102.403

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.162,102.403,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/