วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธารปราสาท – 301006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธารปราสาท

ภาษาไทย : ต. ธารปราสาท  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

English : Than Prasat ,Non Sung, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301006

รหัส อำเภอ : 3010

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.263

ลองติจูด : 102.392

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.263,102.392,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/