วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ – 420302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ

ภาษาไทย : ต. ธาตุ  อ. เชียงคาน จ. เลย

English : That ,Chiang Khan, Loei

รหัส ตำบล : 420302

รหัส อำเภอ : 4203

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.738

ลองติจูด : 101.847

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.738,101.847,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/