วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ – 341502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ

ภาษาไทย : ต. ธาตุ  อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

English : That ,Warin Chamrap, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341502

รหัส อำเภอ : 3415

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.139

ลองติจูด : 104.887

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.139,104.887,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/