วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ – 331602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ

ภาษาไทย : ต. ธาตุ  อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ

English : That ,Wang Hin, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331602

รหัส อำเภอ : 3316

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.988

ลองติจูด : 104.186

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.988,104.186,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/