วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ – 320702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุ

ภาษาไทย : ต. ธาตุ  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : That ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320702

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.317

ลองติจูด : 103.940

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.317,103.940,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/