วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุพนม – 480501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุพนม

ภาษาไทย : ต. ธาตุพนม  อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

English : That Phanom ,That Phanom, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480501

รหัส อำเภอ : 4805

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 16.939

ลองติจูด : 104.720

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.939,104.720,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/