วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุพนมเหนือ – 480512

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุพนมเหนือ

ภาษาไทย : ต. ธาตุพนมเหนือ  อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

English : That Phanom Nuea ,That Phanom, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480512

รหัส อำเภอ : 4805

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 16.975

ลองติจูด : 104.667

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.975,104.667,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/