วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุน้อย – 340410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุน้อย

ภาษาไทย : ต. ธาตุน้อย  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : That Noi ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340410

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.281

ลองติจูด : 104.480

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.281,104.480,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/