วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุทอง – 361010

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุทอง

ภาษาไทย : ต. ธาตุทอง  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : That Thong ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361010

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.235

ลองติจูด : 102.160

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.235,102.160,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/