วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุทอง – 201004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธาตุทอง

ภาษาไทย : ต. ธาตุทอง  อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี

English : That Thong ,Bo Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201004

รหัส อำเภอ : 2010

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.259

ลองติจูด : 101.389

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.259,101.389,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/