วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธวัชบุรี – 450504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธวัชบุรี

ภาษาไทย : ต. ธวัชบุรี  อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

English : Thawat Buri ,Thawat Buri, Roi Et

รหัส ตำบล : 450504

รหัส อำเภอ : 4505

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.116

ลองติจูด : 103.811

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.116,103.811,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/