วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ธงชัยเหนือ – 301417

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ธงชัยเหนือ

ภาษาไทย : ต. ธงชัยเหนือ  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

English : Thong Chai Nuea ,Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301417

รหัส อำเภอ : 3014

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.793

ลองติจูด : 102.034

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.793,102.034,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/