วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าไห – 340407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าไห

ภาษาไทย : ต. ท่าไห  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Tha Hai ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340407

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.319

ลองติจูด : 104.602

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.319,104.602,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/