วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าใหม่ – 220301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าใหม่

ภาษาไทย : ต. ท่าใหม่  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Tha Mai ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220301

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.628

ลองติจูด : 101.985

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.628,101.985,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/