วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าโพธิ์ชัย – 310508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าโพธิ์ชัย

ภาษาไทย : ต. ท่าโพธิ์ชัย  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Tha Pho Chai ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310508

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.736

ลองติจูด : 102.635

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.736,102.635,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/