วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าเยี่ยม – 300707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าเยี่ยม

ภาษาไทย : ต. ท่าเยี่ยม  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Tha Yiam ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300707

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.716

ลองติจูด : 102.237

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.716,102.237,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/