วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าอ่าง – 300703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าอ่าง

ภาษาไทย : ต. ท่าอ่าง  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Tha Ang ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300703

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.821

ลองติจูด : 102.160

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.821,102.160,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/