วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าอุเทน – 480301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าอุเทน

ภาษาไทย : ต. ท่าอุเทน  อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

English : Tha Uthen ,Tha Uthen, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480301

รหัส อำเภอ : 4803

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.576

ลองติจูด : 104.591

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.576,104.591,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/