วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าหลวง – 341119

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าหลวง

ภาษาไทย : ต. ท่าหลวง  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Tha Luang ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341119

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.673

ลองติจูด : 105.212

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.673,105.212,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/