วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าหลวง – 301505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าหลวง

ภาษาไทย : ต. ท่าหลวง  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Tha Luang ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301505

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.282

ลองติจูด : 102.547

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.282,102.547,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/