วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าสะอาด – 420203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าสะอาด

ภาษาไทย : ต. ท่าสะอาด  อ. นาด้วง จ. เลย

English : Tha Sa-At ,Na Duang, Loei

รหัส ตำบล : 420203

รหัส อำเภอ : 4202

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.497

ลองติจูด : 101.917

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.497,101.917,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/