วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าสวรรค์ – 420204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าสวรรค์

ภาษาไทย : ต. ท่าสวรรค์  อ. นาด้วง จ. เลย

English : Tha Sawan ,Na Duang, Loei

รหัส ตำบล : 420204

รหัส อำเภอ : 4202

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.432

ลองติจูด : 101.940

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.432,101.940,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/