วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าศาลา – 420702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าศาลา

ภาษาไทย : ต. ท่าศาลา  อ. ภูเรือ จ. เลย

English : Tha Sala ,Phu Ruea, Loei

รหัส ตำบล : 420702

รหัส อำเภอ : 4207

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.391

ลองติจูด : 101.463

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.391,101.463,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/