วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าศาลา – 401710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าศาลา

ภาษาไทย : ต. ท่าศาลา  อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

English : Tha Sala ,Mancha Khiri, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401710

รหัส อำเภอ : 4017

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.269

ลองติจูด : 102.615

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.269,102.615,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/