วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าวังผา – 550609

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าวังผา

ภาษาไทย : ต. ท่าวังผา  อ. ท่าวังผา จ. น่าน

English : Tha Wang Pha ,Tha Wang Pha, Nan

รหัส ตำบล : 550609

รหัส อำเภอ : 5506

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.128

ลองติจูด : 100.831

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.128,100.831,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/